Connect with us

Uncategorized

ชีวิต สุเชาว์ พงษ์วิไล

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง ที่ส่งผลงานก่อนหน้านี้จำนวนมาก สำหรับ “คุณสุเชาว์ พงษ์วิไล“ ดารา-นักแสดงความสามารถคุณภาพอีกคนภายในวงการ ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน รวมทั้ง ส่งผลงานสร้างชื่อจำนวนมากหลายต่อหลายเรื่อง


เ ผ ยชี วิ ต ปัจจุบันนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ในวัย 75 ปี อาศัยอยู่ในห้องเช่ากับรถจักรยานคันเก่าคู่ใจ


หลายคงจะคุ้นหน้าคุ้ นต ากันดีอยู่แล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล”


ที่ค ร่ำห ว อดอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานนาน เริ่มอาชีพนักแสดงด้วยการเป็นนักแสดง


ละครเวทีต่อมาละครเวทีประเด็นนี้ได้มีโ อก าสแ พ ร่ภาพออกโทรทัศน์ ก็เลยมีผู้เ ห็ นแววรวมทั้งชักชวนไปสู่ การแสดงภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงคือ กิเลสคนโดยทางด้าน “สุเชาว์ พงษ์วิไล”


ไดรับบทบาทร้ ายครั้งแรกในเรื่อง “ขุนศึก” แล้วก็เคยรับตลกเป็นห ญิ งเ ที ยมด้วยในเรื่อง ขบวนการคนใช้


ซึ่งจากละครเรื่องดังที่กล่าวมาแล้วทำให้เจ้าตัวนั้นโดนกร ะแ สวิ จ า รณ์อย่างห นั กห น่ วงว่าไม่แมนทั้งที่สมรส


แล้วก็มีลูกแล้ว แต่ว่า ภ า ย ห ลั งก็ได้มีปั ญห ากับภร ร ย าและก็เลิกรากันไป ทำหน้าที่เป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว


อั พ เ ด ทปัจจุบัน “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ชี วิ ตปัจจุบันนี้ อยู่คนเดียว ใช้ชี วิ ตแบบคนโสด ต้องการไปไหนก็ไป


อยู่ห้องเช่าที่เราอยู่เราอยู่มาตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆรู้สึ กว่ามันสะดวก อยู่ในเมือง จะไปไหนมาไหนก็ง่าย


อย่างว่าเนอะคนพออ า ยุ เพิ่มมากขึ้นก็จะต้องการคงที่ไม่ชอบย้ า ยไปไหนมาไหน มีความกับเรื่องง่ายๆธ รรมดาไม่ต้องหวือหวา


ส่วนที่ชอบไปไหนมาไหนกับรถจักรยานเพราะว่าสำหรับเราชอบปั่นจักรยานมานานแล้ว แล้วรู้สึ กว่าเวลาเรา


ขับไปเรื่อยเพลินๆมันทำให้เรารู้สึ กเหมือนเปิดปร ะส บก ารณ์ใหม่ได้ท่องเที่ยวสู ดอ าก าศแบบเต็มที่ พูดได้ว่า


ใช้ชี วิ ตแบบเรียบง่ายสบายๆสุดๆ“สุเชาว์ พงษ์วิไล” ผ่านทางรายการดังว่า จ้าตัวได้เ ผ ยว่าทำงานในวงการบันเทิงมานานถึง 43 ปี


ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นการไ ฟฟ้ ามาก่อนทำให้ทราบจะกับอดีตภร ร ย า และก็สมรสกันในเวลาที่ตน อ า ยุ ราวๆ 32 ปี และก็ ก็มีลูกร่วมกัน


แต่ว่าส าเ ห ตุที่โดนภ ร ร ย าเลิกก็คือดื่ มห นั ก จนได้เลิกรากันไปทำให้เจ้าตัวเลิกนิ สั ย อย่างนั้นแล้ว

error: Content is protected !!